CÔNG TY TNHH DAAN INTERIOR
[ a : 168/4, Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ]
[ t : (+84 8) 39 914 194 ]
[ f : (+84 8) 39 914 194 ]
[ m : 09 37 17 97 67 ]
[ e : danpham@daaninterior.com.vn ]

Tan Hai Van Restaurant-503 Phan Van Tri Str,W.5,Go Vap D,HCMC

Tan Hai Van - Restaurant
Project: Tan Hai Van - Restaurant | 12.2017
Presided/Supervior: Dan Pham - Daan Interior
Supervior: Hai Le,Ha Nguyen - Daan Interior
Fitout & Furniture: Daan Interior
Location: 503 Phan Van Tri Street, Ward 5, Go Vap District, HCMC
TanHaiVan 1925191cfa9514cb4d84 TanHaiVan 24c155c7b64e5810015f TanHaiVan 3cecb8d55b5cb502ec4d TanHaiVan 4305613d82b46cea35a5 TanHaiVan 5319151df69418ca4185 TanHaiVan 8131f63515bcfbe2a2ad TanHaiVan 83247b2398aa76f42fbb TanHaiVan 9e97bb905819b647ef08 TanHaiVan ab120a15e99c07c25e8d TanHaiVan b6ba3883db0a35546c1b TanHaiVan b77c707993f07dae24e1 TanHaiVan c1cac3ce2047ce199756 TanHaiVan d22aa92f4aa6a4f8fdb7 TanHaiVan d8b9c7bd2434ca6a9325 TanHaiVan dc39cb3e28b7c6e99fa6 TanHaiVan e02cd52a36a3d8fd81b2 TanHaiVan e6a778a39b2a75742c3b TanHaiVan fa2b2a2fc9a627f87eb7
Tan Hai Van Restaurant-503 Phan Van Tri Str,W.5,Go Vap D,HCMC - Công ty thiết kế nội thất kiến trúc Daan Interior
TanHaiVan 1925191cfa9514cb4d84
TanHaiVan 24c155c7b64e5810015f
TanHaiVan 3cecb8d55b5cb502ec4d
TanHaiVan 4305613d82b46cea35a5
TanHaiVan 5319151df69418ca4185
TanHaiVan 8131f63515bcfbe2a2ad
TanHaiVan 83247b2398aa76f42fbb
TanHaiVan 9e97bb905819b647ef08
TanHaiVan ab120a15e99c07c25e8d
TanHaiVan b6ba3883db0a35546c1b
TanHaiVan b77c707993f07dae24e1
TanHaiVan c1cac3ce2047ce199756
TanHaiVan d22aa92f4aa6a4f8fdb7
TanHaiVan d8b9c7bd2434ca6a9325
TanHaiVan dc39cb3e28b7c6e99fa6
TanHaiVan e02cd52a36a3d8fd81b2
TanHaiVan e6a778a39b2a75742c3b
TanHaiVan fa2b2a2fc9a627f87eb7