CÔNG TY TNHH DAAN INTERIOR
[ a : 168/4, Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ]
[ t : (+84 8) 39 914 194 ]
[ f : (+84 8) 39 914 194 ]
[ m : 09 37 17 97 67 ]
[ e : danpham@daaninterior.com.vn ]

STUDIO MAI THANG

Projcet: STUDIO MAI THANG| 08.2018
Presided: Dan Pham - Daan Interior
Design/3D Visualized : Linh Le - Daan Interior
Drafman: Daan Interior
Construstion: Daan Interior
Supervision: Daan Interior
Location: Bien Hoa City, Dong Nai
STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v1 STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v2 STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v3 STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v4 STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v5 STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v6
STUDIO MAI THANG - Công ty thiết kế nội thất kiến trúc Daan Interior
STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v1
STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v2
STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v3
STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v4
STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v5
STUDIO-MAI-THANG studio%20mai%20thang_040818_v6