CÔNG TY TNHH DAAN INTERIOR
[ a : 168/4, Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ]
[ t : (+84 8) 39 914 194 ]
[ f : (+84 8) 39 914 194 ]
[ m : 09 37 17 97 67 ]
[ e : danpham@daaninterior.com.vn ]

Shi Coffee Lounge - 182 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM

Dự án: Shi Coffee Lounge | tháng 8 - 2017
Chủ trì: Dan Pham - Daan Interior
Thiết kế /3D Visualized : Linh Le, Hang Pham - Daan Interior
Phác thảo: Loan Nguyen - Daan Interior
Giám sát: Ha Nguyen - Daan Interior
Địa điểm: 182 đường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
SHI shi-coffee-lounge_14-8-2017_mat-tien_cv SHI shi-coffee-lounge_22-8-2017_shisha-a-rap_v1 SHI shi-coffee-lounge_22-8 SHI shi-coffee-lounge_23-08-2017_cau-thang_v1 SHI shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-bar_v1 SHI shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-bar_v3 SHI shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-garden_v1 SHI shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-garden_v4 SHI 21616425_1485242488210911_2124924227278262884_n SHI 21753019_1482493431819150_6590250319357012503_o SHI 21765701_1488698537865306_3475129960963260977_o SHI 21766551_1488681314533695_1142273862100812820_n SHI 21949930_1490266344375192_6231210607163324321_o SHI 21994251_1490267287708431_2243921965548051300_o SHI 22220066_10156333043129041_4629154576774101538_o SHI 22310135_10156332536154041_7641089311443551018_n SHI 22339599_1499432360125257_5928331467710019224_o
Shi Coffee Lounge - 182 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM - Công ty thiết kế nội thất kiến trúc Daan Interior
SHI shi-coffee-lounge_14-8-2017_mat-tien_cv
SHI shi-coffee-lounge_22-8-2017_shisha-a-rap_v1
SHI shi-coffee-lounge_22-8
SHI shi-coffee-lounge_23-08-2017_cau-thang_v1
SHI shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-bar_v1
SHI shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-bar_v3
SHI shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-garden_v1
SHI shi-coffee-lounge_230817_khu-shisha-garden_v4
SHI 21616425_1485242488210911_2124924227278262884_n
SHI 21753019_1482493431819150_6590250319357012503_o
SHI 21765701_1488698537865306_3475129960963260977_o
SHI 21766551_1488681314533695_1142273862100812820_n
SHI 21949930_1490266344375192_6231210607163324321_o
SHI 21994251_1490267287708431_2243921965548051300_o
SHI 22220066_10156333043129041_4629154576774101538_o
SHI 22310135_10156332536154041_7641089311443551018_n
SHI 22339599_1499432360125257_5928331467710019224_o