CÔNG TY TNHH DAAN INTERIOR
[ a : 168/4, Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ]
[ t : (+84 8) 39 914 194 ]
[ f : (+84 8) 39 914 194 ]
[ m : 09 37 17 97 67 ]
[ e : danpham@daaninterior.com.vn ]

Khoái restaurant

Project: Khoái restaurant
Design: Daan Interior
3D Visualized: Daan Interior
Place: Distric 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Nhà hàng Khoái - Khoái restaurant

Nhà hàng Khoái - Khoái restaurant

Nhà hàng Khoái - Khoái restaurant

Khoái restaurant - Công ty thiết kế nội thất kiến trúc Daan Interior
Nhà hàng Khoái - Khoái restaurant
Nhà hàng Khoái - Khoái restaurant
Nhà hàng Khoái - Khoái restaurant