CÔNG TY TNHH DAAN INTERIOR
[ a : 168/4, Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận, TP.HCM ]
[ t : (+84 8) 39 914 194 ]
[ f : (+84 8) 39 914 194 ]
[ m : 09 37 17 97 67 ]
[ e : danpham@daaninterior.com.vn ]

DOM LOUNGE & RESTAURANT

DOM LOUNGE & RESTAURANT | 12.2019
Design manager: Dan Pham - Daan Interior
Concept : Nhat Tien, Thanh Ngoc, The Nguyen - Daan Interior
Design: Nhat Tien, Thanh Ngoc, The Nguyen - Daan Interior
Construction: Daan Interior
Location: 156A Bui Thi Xuan, District 1, Ho Chi Minh City
DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20lung%202 DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20lung DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20tret%201 DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20tret%202 DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20tret%203 DOM-LOUNGE-RESTAURANT vf1.dom.11-01-2020 DOM-LOUNGE-RESTAURANT vf4.dom.11-01-2020 DOM-LOUNGE-RESTAURANT vip1japan_2712_v1 DOM-LOUNGE-RESTAURANT vip1japan_2712_v2
DOM LOUNGE & RESTAURANT - Công ty thiết kế nội thất kiến trúc Daan Interior
DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20lung%202
DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20lung
DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20tret%201
DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20tret%202
DOM-LOUNGE-RESTAURANT dom%20restaurant_tang%20tret%203
DOM-LOUNGE-RESTAURANT vf1.dom.11-01-2020
DOM-LOUNGE-RESTAURANT vf4.dom.11-01-2020
DOM-LOUNGE-RESTAURANT vip1japan_2712_v1
DOM-LOUNGE-RESTAURANT vip1japan_2712_v2